Качество телекоммуникационных услуг

Послуги надаються з показниками якості не гірше ніж встановлені Наказом  Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до інтернету та їх рівнів» від 28.12.2012 р. № 803, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 р. за № 135/22667.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0135-13#n13